Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0013518
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-102/14-ŽF
 
3.3.2014Odluka o početku postupka nabave
17.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja