Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0004490
Predmet:USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A - 178 SREDIŠNJA HRVATSKA, GRUPA B - 146 SJEVERNA HRVATSKA PN-T-178-146/17-AS
 
7.3.2017Odluka o početku postupka nabave
13.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
29.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja