Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0078554
Predmet:ZAŠTITA MAGISTRALNIH PLINOVODA NA PRELAZU PREKO VODOTOKA PN-T-464/13-ŽF
 
30.8.2013Odluka o početku postupka nabave
18.9.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.10.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.10.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja