Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F6-0031576
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-413/19-AB
 
13.6.2019Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
12.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
10.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja