Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0033842
Predmet:SPAN RESOLUTION – LICENCE, ODRŽAVANJE, PODRŠKA I IMPLEMENTACIJA NOVIH POSLOVNIH PROCESA 2023 PN-Z-432/23-LR
 
11.7.2023Odluka o početku postupka nabave
8.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja