Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0043286
Predmet:Godišnja tehnička podrška i održavanje PIMS sustava PN-T-520/20-LR
 
Odluka o početku postupka nabave
3.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
7.1.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja