Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0023658
Predmet:INSPEKCIJA NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM ČELIČNIH CIJEVI I OPREME NA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC – DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC – VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-604-17-LR
 
24.10.2017Odluka o početku postupka nabave
15.11.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.12.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja