Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-588/13-MM
Predmet:NADOGRADNJA VIRTUALIZIRANOG POSLUŽITELJSKOG I POHRAMBENOG SUSTAVA PN-UP-588/13-MM
 
23.9.2013Odluka o početku postupka nabave
30.9.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.10.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.10.2013Odluka o odabiru / poništenju
19.11.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja