Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0022679
Predmet:PN-PF-530/16/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-PF-530/16/TP
 
6.10.2016Odluka o početku postupka nabave
13.10.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.11.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.11.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja