Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0001022
Predmet:KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-757/15-VLB
 
31.12.2015Odluka o početku postupka nabave
20.1.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
29.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja