Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0032284
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-486/20-AB
 
28.9.2020Odluka o početku postupka nabave
8.9.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
9.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja