Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0024796
Predmet:Izrada, isporuka i puštanje u rad tipskih MRS PN-I-035/13-GB
 
8.3.2013Odluka o početku postupka nabave
18.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
31.10.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja