Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S F15-0045115
Predmet:SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G10 DO G4000 PN-T-553/19-DT
 
23.9.2019Odluka o početku postupka nabave
19.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja