Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0033792
Predmet:ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-SKU-568/15-MB
 
7.10.2015Odluka o početku postupka nabave
26.10.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.1.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja