Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0004926
Predmet:ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-211/17-ŽF
 
13.3.2017Odluka o početku postupka nabave
20.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
21.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja