Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0035497
Predmet:TERENSKA VOZILA S POGONOM NA SVA ČETIRI KOTAČA PN-T-612/15-NV
 
4.11.2015Odluka o početku postupka nabave
11.11.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
7.12.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja