Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0024624
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-392-20-LR
 
25.6.2020Odluka o početku postupka nabave
6.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2020Odluka o odabiru / poništenju
22.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja