Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-15408
Predmet:KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-444/16-MB
 
4.7.2016Odluka o početku postupka nabave
12.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
30.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja