Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0006193
Predmet:SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-T-145/18-MB
 
8.3.2018Odluka o početku postupka nabave
13.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja