Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-122570-310511
Predmet:SERVISIRANJE, ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE TURBINSKIH PLINOMJERA I PLINOMJERA S ROTACIJSKIM STAPOVIMA PN-T-148/11-DT
 
24.5.2011Odluka o početku postupka nabave
6.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
25.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja