Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-124912-140622
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA PCM PN-T-521/11-MB
 
14.6.2011Odluka o početku postupka nabave
15.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
21.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja