Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0059126
Predmet:PN-T-606/12/TP.SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-606/12/TP
 
20.8.2012Odluka o početku postupka nabave
11.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja