Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0005002
Predmet:PN-T-063/16/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-063/16/TP
 
17.2.2016Odluka o početku postupka nabave
8.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja