Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0033502
Predmet:NABAVA I ZAMJENA AKU-BATEIJA UPS SUSTAVA PRIMARNOG SCADA SUSTAVA PN-TU-351/12-LR
 
23.5.2012Odluka o početku postupka nabave
21.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja