Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0029836
Predmet:PN-I-460/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA U SVRHU IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE MP LUDBREG - KOPRIVNICA PN-I-460/21/TP
 
4.8.2021Odluka o početku postupka nabave
11.8.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
7.10.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja