Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0015526
Predmet:GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-354/18-DT
 
5.6.2018Odluka o početku postupka nabave
14.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
2.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja