Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0016714
Predmet:NABAVA SLAVINA S UGRADNJOM PN-T-255/21-MB
 
22.4.2021Odluka o početku postupka nabave
29.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja