Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0011729
Predmet:PN-FR-207/19/TP, USLUGE OSIGURANJA OD PROFESIONALNE (UGOVORNE) ODGOVORNOSTI PN-FR-207/19/TP
 
20.3.2019Odluka o početku postupka nabave
29.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
18.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja