Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0003568
Predmet:OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA ZA OKS SUSTAV PN-STU-022/19-AS
 
24.1.2019Odluka o početku postupka nabave
31.1.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja