Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0020734
Predmet:ODRŽAVANJE EBS-a U 2022. - 2023. GODINI PN-Z-317/22-LR
 
4.5.2022Odluka o početku postupka nabave
23.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
23.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja