Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0005251
Predmet:ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-155/16-MV
 
1.3.2016Odluka o početku postupka nabave
10.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja