Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0017885
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2016/2017 po grupama kako slijedi: GRUPA A) 390-391-932 GRUPA B) 418 GRUPA C) 422 PN-T-390-391-392-418-422/16-AS
 
5.7.2016Odluka o početku postupka nabave
12.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja