Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0056122
Predmet:PROVJERA, PREGLED, KONTROLA I ISPITIVANJE PLINSKE LOŽIŠNE INSTALACIJE I PREGLED PRISILNE VENTILACIJE PN-K-599/12-LR
 
17.8.2012Odluka o početku postupka nabave
3.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.9.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
21.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja