Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-131610-040811
Predmet:NABAVA ELEKTROMATERIJALA PN-T-551/11-MB
 
21.7.2011Odluka o početku postupka nabave
8.8.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.9.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja