Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0018641
Predmet:NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-387/18-AS
 
3.7.2018Odluka o početku postupka nabave
16.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja