Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0008336
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-285/17-AS
 
18.4.2017Odluka o početku postupka nabave
3.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja