Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0094241
Predmet:PN-T-892/12/TP, MJERNI INSTRUMENTI, ALATI I OSTALA RADIONIČKA OPREMA PN-T-892/12/TP
 
11.12.2012Odluka o početku postupka nabave
24.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.1.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.1.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.1.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja