Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-113108-310311
Predmet:UTOVAR CIJEVI U SKLADIŠTU IVANIĆ GRAD (INDUSTRIJSKA CESTA 10), PRIJEVOZ CIJEVI DO SJEDIŠTA PJ ZAGREB (STUPNIK, STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3H), ISTOVAR I SLAGANJE CIJEVI PREMA POPISU PN-T-115/11-LR
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja