Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003002
Predmet:SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-024/17-MV
 
8.2.2017Odluka o početku postupka nabave
20.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
14.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja