Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I IZMJEŠTANJE DIJELA TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (1. faza) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-611/18-ŽF
 
14.11.2018Odluka o početku postupka nabave
22.11.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
22.11.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
11.12.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
17.12.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.1.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.2.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.2.2019Odluka o odabiru / poništenju
18.3.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja