Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-564/18-AS
 
21.9.2018Odluka o početku postupka nabave
1.10.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
11.10.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
18.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.1.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.1.2019Odluka o odabiru / poništenju
11.2.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja