Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-125786-020710
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-198/10-VLB
 
26.5.2010Odluka o početku postupka nabave
5.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja