Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S F15-0027610
Predmet:INTERVENTNI POPRAVAK TRASE PLINOVODA DN 500 BOSILJEVO – SPLIT, DN 300 BENKOVAC – ZADAR, PLATO KOD MRS ZADAR, PN-T-721-17-TP PN-T-721/17/TP
 
30.11.2017Odluka o početku postupka nabave
28.12.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.12.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
31.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja