Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0025360
Predmet:IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI I IZRADA INVESTICIJSKOG PROJEKTA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU INSTRUMENATA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) ZA PROJEKT GLAVNOG PLINOVODA ZLOBIN-BOSILJEVO-SISAK-KOZARAC-SLOBODNICA ZA TRANZIT PLINA S LNG TERMINALA PN-I-426/15-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
13.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.8.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.8.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja