Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE: Regija sjeverna Hrvatska, Regija istočna Hrvatska, Regija središnja Hrvatska PN-T-114-143-144/23-SP
 
27.2.2023Odluka o početku postupka nabave
2.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
2.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
9.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
16.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja