Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0040870
Predmet:USLUGA ODRZAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-T-609/20-MB
 
5.11.2020Odluka o početku postupka nabave
11.11.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.12.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
29.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja