Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0020462
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-539/16-MV
 
8.9.2016Odluka o početku postupka nabave
16.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.11.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.12.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.12.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produženje roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2016/S 014-0023698


Aktualna javna nadmetanja