Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0068308
Predmet:PN-T-613,648,654,660,667,974/12-VLB; USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP - 6 GRUPA PN-T-613,648,654,660,667,974/12-VLB
 
2.10.2012Odluka o početku postupka nabave
9.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja