Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0011340
Predmet:ZAMJENA LIRE I SEKCIJSKIH UVARNIH SLAVINA NA PLINOVODU BUDROVAC-DONJI MIHOLJAC DN 450 PN-T-229/18-MB
 
13.4.2018Odluka o početku postupka nabave
19.4.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
2.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
3.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
10.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja