Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0010762
Predmet:MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-206/12-ZŠ
 
4.4.2012Odluka o početku postupka nabave
12.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
10.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja